نمایندگی تعمیرات لوازم خانگی بوش Bosch در
مرکز تهران

ردیف شماره تماس تعمیرگاه وضعیت
1 021-77544561

نمایندگی تعمیر بوش

انقلاب

فعال
2 021-22723020

نمایندگی تعمیر بوش

یوسف آباد

فعال
3 021-26851973

نمایندگی تعمیر بوش

امیر آباد

فعال