نمایندگی تعمیرات لوازم خانگی بوش Bosch در
شرق تهران

ردیف شماره تماس تعمیرگاه وضعیت
1 021-77577876

نمایندگی تعمیر بوش

تهران نو

فعال
2 021-77577876

نمایندگی تعمیر بوش

قاسم آباد

فعال
3 021-77577876

نمایندگی تعمیر بوش

ابوریحان

فعال
4 021-77590128

نمایندگی تعمیر بوش

دولاب

فعال
5 021-77590128

نمایندگی تعمیر بوش

تهرانپارس

فعال
6 021-77590128

نمایندگی تعمیر بوش

عباس آباد

فعال
7 021-77577333

نمایندگی تعمیر بوش

حشمتیه

فعال
8 021-77577333

نمایندگی تعمیر بوش

ارامنه

فعال
9 021-77577333

نمایندگی تعمیر بوش

اجاره دار

فعال
10 021-77590129

نمایندگی تعمیر بوش

نارمک

فعال
11 021-77590129

نمایندگی تعمیر بوش

وحیدیه

فعال
12 021-77590129

نمایندگی تعمیر بوش

مدائن

فعال
13 021-77590129

نمایندگی تعمیر بوش

فدک

فعال
14 021-77590129

نمایندگی تعمیر بوش

هفت حوض

فعال
15 021-77577953

نمایندگی تعمیر بوش

پیروزی

فعال
16 021-77577953

نمایندگی تعمیر بوش

سی متری نیروی هوایی

فعال
17 021-77585225

نمایندگی تعمیر بوش

شیخ الرئیس

فعال
18 021-77585225

نمایندگی تعمیر بوش

افسریه

فعال
19 021-77585223

نمایندگی تعمیر بوش

سهروردی

فعال
20 021-77585223

نمایندگی تعمیر بوش

بهشتی

فعال